تقویم نمایشگاه چین ـ هنگ کنگ

تقویم نمایشگاه چین ـ هنگ کنگ

زمانبندی نمایشگاه های بین المللی چین ـ هنگ کنگ

تقویم نمایشگاهی هنگ کنگ 2022-2021

ردیفموضوع نمایشگاهشروعپایانثبت نام در نمایشگاه سفارش غرفه سازی
1نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجارت لوازم الکترونیکی موبایل و لوازم جانبی
Trade fair for mobile electronics and accessories
2021/10/252021/10/27فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
2نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بازی و اسباب بازی هنگ کنگ
Hong Kong Game and Toy Fair
2021/12/012021/12/03فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
3نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ
Hong Kong Baby Products Fair
2022/01/102022/01/13فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
4نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات هنگ کنگ] Hong Kong International Specialized Exhibition of Education2022/01/202022/01/23فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
5نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه مد و لباس هنگ کنگ
Hong Kong International Fur & Fashion Fair
2022/02/012022/02/01فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
6نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی هنگ کنگ
Vegetarian Food Asia)VFA)
2022/02/182022/02/20فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
7نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه هنگ کنگ
International Antiques Fair
2022/03/032022/03/07فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
8نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه هنر هنگ کنگ
hong kong art exhibition
2022/03/242022/03/26فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
9نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ
Hong Kong International Jewellery Show
2022/03/032022/03/07فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
10نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی هنگ کنگ
hong kong electronic fair
2022/04/132022/04/16فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
11نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری هنگ کنگ
ITE Hong Kong International Travel Expo Hong Kong
2022/06/092022/06/12فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
12نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه کتاب هنگ کنگ
hong kong book fai
2022/07/202022/07/26فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
13نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هنگ کنگ
Food Expo Hong Kong
2022/08/112022/08/13فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
14نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چای هنگ کنگ
Hong Kong International Tea Fair
2022/08/112022/08/13فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
15نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران هنگ کنگ
Hong Kong International Restaurant Industry Exhibition
2022/09/062022/09/08فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
16نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی هنگ کنگ
Hong Kong Organic and Natural Products Exhibition (NOA)
2022/09/062022/09/08فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
17نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ
Hong Kong Wedding Fair
2021/12/102021/12/12فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
تقویم نمایشگاهی هنگ کنگ 2022-2021

۲۳ مهر ۱۴۰۰
عضویت در خبرنامه ایمیلی