تقویم نمایشگاه چین ـ هنگ کنگ

تقویم نمایشگاه چین ـ هنگ کنگ

تقویم نمایشگاه چین ـ هنگ کنگ  2021-2020

زمان بندی نمایشگاه‌های چین ـ هنگ کنگ 2022-2021

ردیفموضوع نمایشگاهشروعپایانثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه هنر هنگ کنگ
hong kong art exhibition
2021/05/202021/05/23فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی اشیای عتیقه هنگ کنگ
International Antiques Fair
2021/05/302021/06/02فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه غذاهای‌گیاهی آسیایی هنگ کنگ
Vegetarian Food Asia)VFA)
2021/06/102021/06/13فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات هنگ کنگ] Hong Kong International Specialized Exhibition of Education2021/06/282021/06/31فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه کتاب هنگ کنگ
hong kong book fai
2021/07/142021/07/20فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ
Hong Kong International Jewellery Show
2021/07/252021/07/29فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه محصولات کودک هنگ کنگ
Hong Kong Baby Products Fair
2021/07/262021/07/29فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بازی و اسباب بازی هنگ کنگ
Hong Kong Game and Toy Fair
2021/07/262021/07/29فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه مد و لباس هنگ کنگ
Hong Kong International Fur & Fashion Fair
2021/07/262021/07/29فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری هنگ کنگ
ITE Hong Kong International Travel Expo Hong Kong
2021/07/292021/08/01فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی هنگ کنگ
Food Expo Hong Kong
2021/08/122021/08/16فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چای هنگ کنگ
Hong Kong International Tea Fair
2021/08/122021/08/14فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجهیزات عروسی هنگ کنگ
Hong Kong Wedding Fair
2021/08/272021/08/29فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران هنگ کنگ
Hong Kong International Restaurant Industry Exhibition
2021/09/072021/09/09فرم ثبت نامفرم بازدید
15نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی هنگ کنگ
Hong Kong Organic and Natural Products Exhibition (NOA)
2021/09/072021/09/09فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجهیزات الکترونیکی هنگ کنگ
hong kong electronic fair
2021/10/132021/10/16فرم ثبت نامفرم بازدید
17نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه تجارت لوازم الکترونیکی موبایل و لوازم جانبی
Trade fair for mobile electronics and accessories
2021/10/182021/10/21فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه هنگ کنگ 2022-2021

عضویت در خبرنامه ایمیلی