دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

خدمات برای رویداد

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن همکاری و نو آوری فتوالکترونیک AsiaSolar 2017

 

 

درباره نمایشگاه:

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انجمن نو آوری و همکاری فتوالکترونیک AsiaSolar  قرار است از تاریخ 24 تا 26 آگوست 2017 در مرکز نمایشگاه های بین المللی چین واقع در شانگهای چین برگزار گردد.

این نمایشگاه قادر است در اسرع وقت برای تولید برق با استفاده از فتو الکترونیک دست یابد و انقلابی نو برای تولید انرژی در چین و جهان دست آورد و مکانیزم مبادله و همکاری را نوسازی میکند و شرکت های خصوصی را توسعه میدهد.

 

جهت ثبت نام و شرکت در نمایشگاه میتوانید با ما تماس بگیرید.

[ARForms id=102]

 

عضویت در خبرنامه ایمیلی