مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد تهران

مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد تهران

مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد تهران

نمایشگاه بین المللی تهران

مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران از تاریخ 16 الی 18 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

غرفه سازی در سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی