نمايشگاه بين المللی صنعت کیف و کفش تبریز

نمايشگاه بين المللی صنعت کیف و کفش تبریز

نمايشگاه بين المللی صنعت کیف و کفش تبریز

۱۲ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/03)
۱۵ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/06)
نمایشگاه بین المللی تبریز
9.144 مترمربع

نمايشگاه بين المللی صنعت کیف و کفش تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه بين المللي صنعت کیف و کفش تبریز  از تاریخ 12 الی 15 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه بين المللي صنعت کیف و کفش تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی