نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز

نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز

نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمايشگاه بین المللی شیراز

نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز هجدهمین دوره از تاریخ 23 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز هجدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمايشگاه تخصصی رسانه، تبلیغات، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات مربوطه شیراز هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی