نمايشگاه تخصصی ملزومات جهيزيه زوج های جوان و خدمات مرتبط شیراز

نمايشگاه تخصصی ملزومات جهيزيه زوج های جوان و خدمات مرتبط شیراز

نمايشگاه تخصصی ملزومات جهيزيه زوج های جوان و خدمات مرتبط شیراز

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/19)
۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/23)
نمایشگاه بین المللی شیراز
18.000 مترمربع
132 شرکت

نمايشگاه تخصصی ملزومات جهيزيه زوج های جوان و خدمات مرتبط شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نهمین نمايشگاه تخصصي ملزومات جهيزيه زوج هاي جوان و خدمات مرتبط شیراز از تاریخ 29 خرداد الی 2 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نهمین نمايشگاه تخصصي ملزومات جهيزيه زوج هاي جوان و خدمات مرتبط شیراز

غرفه سازی در نهمین نمايشگاه تخصصي ملزومات جهيزيه زوج هاي جوان و خدمات مرتبط شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی