نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

۴ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/26)
۷ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/29)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
4.500 مترمربع
36 غرفه

نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی صنعت آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات از تاریخ 4 الی 7 آبان 1396 در نمایشگاه بین المللی اصفهان با فضایی بالغ بر 4500 متر مربع و تعداد 36 غرفه گذار برگزار گردید.

ثبت نام در دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور و پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی