4
نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

۱۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/06)
۱۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/09)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق از 15 الی 18 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه اختصاصی کالا و محصولات ایرانی اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی