نمایشگاه اقوام شیراز

نمایشگاه اقوام شیراز

نمایشگاه اقوام شیراز

۲۳ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/14)
۲۶ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/17)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه اقوام شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه اقوام شیراز از تاریخ 23 الی 26 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه اقوام شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه اقوام شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی