4
نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

۲۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/16)
۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین از تاریخ 25 الی 27 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین‌المللی امنیت، ایمنی و آتش نشانی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی