نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

خدمات برای رویداد

نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

نمایشگاه بین‌ المللی رادیو ، تلویزیون و فیلم پکن۲۰۱۷

 

این نمایشگاه از ۲۳ لغایت ۲۶ آگوست ۲۰۱۷ در محل مرکز نمایشگاه بین‌ المللی چین در پکن برگزار میشود که فرصتی مناسب در اختیر شرکت کنندگان در این زمینه را فراهم می‌کند .

شرکت کنندگان و بازدید کنندگان میتوانند به مدت ۴ روز رو در رو  به تامل با یکدیگر بپردازند  و تازه‌های صنعت خود را به نمایش بگذارند .

 

جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

[ARForms id=102]

 

عضویت در خبرنامه ایمیلی