نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین 2017

خدمات برای رویداد

نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین 2017

نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین 2017

نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین 2017

نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین 2017

نمایشگاه بین‌ المللی صنعت لباس شویی چین ۲۰۱۷

به عنوان یک رویداد موثر  صنعت لباس شگویی چین

هجدهمین نمایشگاه بین‌ المللی لباس شویی و رنگ زنی‌ از ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر در محل مرکز نمایشگاه بین‌ ملل چین برگزار میشود انتظار میرود که نمایشگاه لباس شویی ،نمایش دهند و ترویج دهند صنعت لباس شوییو در چین باشد.

۷۵۰ غرفه بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت این نمایشگاه بهترین فرصت برای شناخت صنعت تجارت لباس شویی در چین می‌باشد.

 

 

 

جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

[ARForms id=102]

عضویت در خبرنامه ایمیلی