نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
۲۸ دی ۱۳۹۷ (2019/01/18)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد شانزدهمین دوره از تاریخ 24 تا 28 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد شانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد شانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی