4
نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/02)
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/05)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین از تاریخ 13 الی 16 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی آموزش و مشاغل هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی