نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/24)
۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/27)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران از تاریخ 3 الی 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی