نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/18)
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/21)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران از تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اختصاصی اوراسیا تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی