4
نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/01)
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/05)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین از تاریخ 10 الی 14 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی الماس، جواهر، مروارید، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی