4
نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

۱۸ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/08)
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/10)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین از تاریخ 18 الی 20 خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی