4
نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

۱۸ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/09)
۲۰ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/11)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین از تاریخ 18 الی 20 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی اپتیک و چشم پزشکی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی