نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول

نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول

نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
20هزار مترمربع
3751 نفر
40 کشور

نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول از 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی