نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول

نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول

نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول

۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/21)
۴ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/24)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 18:00
150 شرکت
14 کشور
9506 نفر

نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول از 1 الی 4 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی