نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش

۸ آبان ۱۳۹۶ (2017/10/30)
۱۱ آبان ۱۳۹۶ (2017/11/02)
نمایشگاه بین المللی کیش
21.000 مترمربع
320 غرفه
3 کشور

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش

چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از تاریخ 8 تا11 آبان 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار گردید.

فرم بازدید از چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش kish invex

فرم شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش kish invex و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی