نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
۹ الی ۱۷
۳۸ هزار و ۳۱۰ مترمربع
۳۴۱ شرکت داخلی و ۷۹ شرکت خارجی
سالن‌های ۵، ۶، ۷، ۸-۹، ۳۱، ۳۵، ۳۸ و ۳۸b
19 کشور

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران هفدهمین دوره از تاریخ 1 الی 4 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی