نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۵ دی ۱۳۹۷ (2019/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران پانزدهمین دوره از تاریخ 12 الی 15 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی