نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ (2020/04/09)
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ (2020/04/12)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
24.000 متر مربع
380 شرکت
14.800 بازدید کننده
23.000 مترمربع
298 شرکت
15.856 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 19 الی 22 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی