نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲۲ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/11)
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/14)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
25.000 متر مربع
400 شرکت
15.000 بازدید کننده
25.000 مترمربع
312 شرکت
16.152 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 22 الی 25 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی