نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/14)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/18)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه از 24 الی 28 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات فلزکاری روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی