نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هرمز هلث کیش

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هرمز هلث کیش

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هرمز هلث کیش

۱۱ آبان ۱۳۹۶ (2017/11/02)
۱۴ آبان ۱۳۹۶ (2017/11/05)
نمایشگاه بین المللی کیش
3.800 مترمربع
40 شرکت داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هرمز هلث کیش

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هرمز هلث کیش از تاریخ 11 الی 13 آبان 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی