نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن

۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/27)
۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/29)
نمایشگاه بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن از 5 الی 7 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی پکن انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی پکن و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی