4
نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (2023/08/02)
۱۳ مرداد ۱۴۰۲ (2023/08/04)
مرکز نمایشگاهی تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی ایران تبریز از 11 الی 14 مرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز ایران

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی