4
نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
۲۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/20)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین از تاریخ 27 الی 29 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی تهویه هوا گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی