نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017

خدمات برای رویداد

نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017

نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017

نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017

نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017

نمایشگاه بین المللی جواهرات پکن 2017 از تاریخ 26 تا 29 سپتامبر 2017 در مرکز برگزاری نمایشگاه های چین برگزار خواهد شد.

 

جهت طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

[ARForms id=102]

عضویت در خبرنامه ایمیلی