4
نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

۲۳ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/14)
۲۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/17)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین از تاریخ 23 الی 26 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حفاظت از محیط زیست هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی