4
نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه

نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه

نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه

۵ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/27)
۸ آبان ۱۴۰۱ (2022/10/30)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه

برگزاری نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه (CNR Fair Center) از 05 الی 08 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حق امتیاز و برندسازی استانبول ترکیه (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی