نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

۱۲ دی ۱۳۹۷ (2019/01/02)
۱۵ دی ۱۳۹۷ (2019/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران شانزدهمین دوره از تاریخ 12 الی 15 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران شانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران شانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی