4
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/12)
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/15)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران از تاریخ 21 الی 24 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی