4
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

۱ مرداد ۱۴۰۲ (2023/07/23)
۴ مرداد ۱۴۰۲ (2023/07/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران از تاریخ 01 الی 04 مرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی