نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

۹ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/01)
۱۲ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/04)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران از تاریخ 9 الی 12 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی