نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول

نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول

نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول

۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/21)
۴ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/24)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
30هزار مترمربع
10215 نفر
95 کشور

نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول از 1 الی 4 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی