4
نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

۲۱ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/12)
۲۳ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/14)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین از تاریخ 21 الی 23 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهيزات هتل و رستوران گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی