نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب تهران

۶ آذر ۱۳۹۶ (2017/11/27)
۱۰ آذر ۱۳۹۶ (2017/12/01)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
25.000 مترمربع
48 غرفه
16 کشور

نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب تهران

دومین نمایشگاه بین المللی خودرو شهرآفتاب تهران از تاریخ 6 الی 10 آذر 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر افتاب تهران برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی