نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/06)
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/09)
نمایشگاه بین المللی تهران
40.000 مترمربع
230 شرکت داخلی و 30 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره از تاریخ 15 الی 18 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی