نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/08)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/11)
نمایشگاه بین المللی شیراز
11.000 مترمربع

نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز از تاریخ 18 الی 21 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی