نمایشگاه بین المللی درب استانبول

نمایشگاه بین المللی درب استانبول

نمایشگاه بین المللی درب استانبول

۱۶ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/07)
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/10)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
664 غرفه و شرکت
24 کشور
70909 نفر
109 کشور

نمایشگاه بین المللی درب استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی درب استانبول از 16 الی 19 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی درب استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی درب استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی