نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/26)
نمایشگاه بین المللی تهران
27.000 مترمربع
281 شرکت داخلی و 14 شرکت خارجی
7 کشور
سالنهای 44-40-B38-38-31

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از تاریخ 3 الی 6 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی