نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/11)
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/13)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو از 20 الی 22 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی دکوراسیون و طراحی داخلی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی