4
نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ارتباطات دبی

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ارتباطات دبی

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ارتباطات دبی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/19)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
هنرهای رسانه ای-هنر دیجیتال-طراحی بازی های رایانه ای

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ارتباطات دبی

نمایشگاه بین المللی رسانه دبی از تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی رسانه دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی رسانه دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی