4
نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین امارت متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین امارت متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین امارت متحده عربی- دبی

۲۴ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/14)
۲۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/16)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین امارت متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین دبی از تاریخ 24 الی 26 خرداد 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی رنگ و ‌رزین دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی