نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین از 13 الی 15 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش چین (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی