4
نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/09)
۲۲ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/12)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین از تاریخ 19 الی 22 خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی روشنایی، برق و اتوماسیون ساختمان گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی