نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/13)
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/15)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو از 22 الی 24 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی