نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/15)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو از 23 الی 26 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی