نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته ایران تهران

۱۲ دی ۱۴۰۰ (2022/01/02)
۱۵ دی ۱۴۰۰ (2022/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته تهران  از تاریخ 12 الی 15 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی