نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/17)
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/20)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
120هزار مترمربع
سالن های 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12

نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول از 28 الی 31 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سیم و کابل استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی