نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول

۸ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/28)
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/30)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00

نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول از 8 الی 10 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی